Stor Perdenin Tarihçesi

Perdenin tarihi az çok bilinse de Stor perdenin tarihi çok da bilinmemektedir. Perdenin Roma İmparatorluğu zamanında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ancak stor perdenin kullanımına ilişkin belirgin bir tarih veya zaman dilimi söylemek zordur. Sadece tahminler üzerinden bilgi verilmektedir. Bakınız: wikipedia, novatex, Devamı